De KeltenhofRhamnus catharctica / Wegedoorn

Het geslacht Rhamnus (Vuilboom) wordt in ons land vertegenwoordigd door 2 soorten: Rhamnus catharctica (wegedoorn) en Rhamnus frangula (sporkehout). De vrij zeldzame, tweehuizige R. catharctica groeit van nature op vochtige,leem-, of kalkhoudende bodems, terwijl de éénhuizige (tweeslachtige) R. frangula algemeen is en ook op armere zandbodems voorkomt. Wegedoorn heeft fijn gezaagd blad, tegenoverstaande bladeren en takken en twijgen eindigen vaak in een doorn. Hij heeft een rijke bloei in het voorjaar. Sporkehout heeft een gaaf blad, verspreid staande bladeren en takken en is doornloos. Het kent een lange bloeitijd, maar de bloei is niet uitbundig. Uit zaadvondsten blijkt dat beide soorten hier al 7000 jaar geleden voorkwamen. Bessen van de wegedoorn zijn voor de mens giftig, maar voor veel vogels eetbaar. De wegedoorn is gastheer van kroonroest, een schimmel die haver aantast, en wordt daarom bestreden in de buurt van landbouwgrond. Dit heeft bijgedragen aan z'n zeldzamere voorkomen. Het dichte takkenstelsel met doornen biedt vogels een goede schuil- en nestelgelegehenheid. Goed toepasbaar in gemengde hagen. Voedselplant voor zilverblauwtje (=vuilboomblauwtje)

Kleur: geelgroen
Bloei: 5-6
Hoogte: 2-5 m
Zon: zhs
Bodem: o. droog, liefst kalkhoudend, rijk
Extra: geschikt voor hagen

Prijs (per 1 ): €1.50

Deze plant is momenteel niet leverbaar.

Fotos van deze soort
Rhamnus catharcticaWegedoorn bestellen
(c) De Keltenhof Wijksestraat 25 6617 BX Bergharen Tel: 0487-532176 / 06-30512016 info@dekeltenhof.nl