De KeltenhofPopulus nigra 10-12 cm / Zwarte populier

De zwarte populier is een kenmerkende soort voor de ooibossen langs de grote rivieren. Door ontginning van de uiterwaarden en het op grote schaal aanplanten van de Canadese populier is de zwarte populier grotendeels uit ons land verdwenen. Als gevolg van natuurontwikkelingsprojecten heeft de zwarte populier zich recentelijk op een aantal plaatsen (o.a. bij Millingen) uitgebreid. Deels betreft dit ook terugkruisingen met de Canadese populier. Deze laatste is een hybride van de zwarte populier. Het onderscheid tussen beide soorten is niet gemakkelijk te maken. Bijen verzamelen het plakkend materiaal op de knoppen (propolis) en gebruiken dat om de korf dicht te maken en de raten te verstevigen. De propolis werkt desinfecterend voor het bijenvolk en schijnt ook voor mensen vele goede medicinale eigenschappen te hebben. Populieren zijn net als de verwante wilgen tweehuizig. De mannelijke katjes zijn rood en de vrouwelijke zijn groen. Na bestuiving door de wind vallen de mannelijke katjes af. Populierenhout is vrij zacht. In het verleden is het vooral gebruikt voor het maken van klompen. Op kleinere schaal gebeurt dat nog steeds. Het belangrijkste gebruik van het hout ligt in de emballage- en kartonindustrie. Omdat populieren in korte tijd veel biomassa maken wordt het hout tegenwoordig ook verbrand in energiecentrales. Nieuwe rassen zijn daartoe ontwikkeld.

Zon: zh
Bodem: vochtig, voedselrijk
Prijs (per 1 ): €34

Deze plant is momenteel niet leverbaar.

Fotos van deze soort
Populus nigra 10-12 cmZwarte populier bestellen
(c) De Keltenhof Wijksestraat 25 6617 BX Bergharen Tel: 0487-532176 / 06-30512016 info@dekeltenhof.nl