Bomen en heesters bestellen | De Keltenhof


Bos- en haagplantsoen bestellen

Bosplantsoen wordt verstuurd van december t/m half april. Verzendkosten:€ 13,75 per doos. In een doos passen tot ongeveer 100 struikjes. Grote bestellingen en bomen verzenden we met een koeriersdienst voor € 60,- , of ze kunnen op de kwekerij worden afgehaald na bestelling.

U kunt t/m maart nog grotere bestellingen doen. In december,in maart en 2e week april zijn er afhaaldagen van de bestellingen. Kleinere hoeveelheden bosplantsoen zijn het hele jaar door op de kwekerij verkrijgbaar. De meeste soorten zijn van gecertificeerde autochtone afkomst. De maat van het bosplantsoen is meestal 50-100cm.

Prijzen gelden voor plantmateriaal met kale wortel. Planten in container zijn ongeveer 3 euro duurder. Bij bestelling van minimaal 25 stuks van 1 soort krijgt u 20% korting .

Klik na invullen van gewenste aantal op 'bestel'. Het bestelde aantal verdwijnt dan uit de bestellijst, maar is wel terug te vinden in 'Mijn Bestellingen'.

Acer campestre Spaanse aak bestellen
Acer campestre (Spaanse aak)
| Bloei: 5-6 | Hoogte: 12-18m | Zon: zhs | Bodem: niet arm, ook droog, ook hagen
Inheems, oudste vondst dateert uit ijzertijd. Verdraagt zeewind en luchtverontreiniging. Hij kan tegen sterke snoei, daarom toegepast als hakhout, in hagen en ook wel als knotboom. Het redelijk harde ...
€1.50 per stuk Bestel
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn bestellen
Acer pseudoplatanus (Gewone esdoorn)
| Bloei: 4-6 | Hoogte: 20-30 m | Zon: zhs | Bodem: niet te nat
De gewone esdoorn is inheems. De oudste houtvondsten dateren uit de ijzertijd. Vanaf de 17 eeuw veel aangeplant als laan- en parkboom. Ongevoelig voor luchtverontreiniging, verdraagt ook zeewind. Esdo...
€1.50 per stuk Bestel
Alnus glutinosa Zwarte els bestellen
Alnus glutinosa (Zwarte els)
| Bloei: 2-3 | Hoogte: 15-24 m | Zon: zhs | Bodem: n. droog-nat, o.arm | geschikt voor hakhout- en knotbeheer
De zwarte els groeit van nature langs water en in moeras/broekbos. In de tuin doet hij het op niet al te droge gronden ook. Met name jonge bomen verdragen veel schaduw. Dankzij het stikstofbindend ver...
€1.50 per stuk Bestel
Alnus incana Witte els bestellen
Alnus incana (Witte els)
| Bloei: 2-3 | Hoogte: 15-20 m | Zon: zhs | Bodem: droog-vrij nat | ook hagen, hakhout
De witte els is twijfelachtig inheems, bereikt in Z. Limburg de noordwestkant van z'n verspreidingsgebied. Putters, vinken en sijzen zoeken de zaadjes in de proppen. Mezen en gekraagde roodstaarten br...
€1.50 per stuk Bestel
Amelanchier lamarckii Amerikaans krenteboompje bestellen
Amelanchier lamarckii (Amerikaans krenteboompje)
Kleur: wit | Bloei: 4-5 | Hoogte: 5-12 | Zon: zh | Bodem: ook arm en droog, o.zuur | geschikt voor hagen
Niet inheems. Rond 1780 ingevoerd uit N. Amerika, maar is daar tegenwoordig niet meer bekend. Stelt weinig eisen aan de bodem. De bessen zijn niet alleen eetbaar voor vogels, maar ook voor mensen. Aa...
€1.50 per stuk Bestel
Berberis vulgaris Zuurbes bestellen
Berberis vulgaris (Zuurbes)
Kleur: geel | Bloei: 5-6 | Hoogte: 1-4 | Zon: zh | Bodem: n. zuur, | geschikt voor hagen
Inheems, maar in de vorige eeuw bijna uitgeroeid, omdat de struik waardplant is van de zwarte graanroest. De zuurbes houdt van licht en warmte, liefst kalkhoudende bodem. De bessen zijn eetbaar, bevat...
Momenteel niet leverbaar
Betula pendula Ruwe berk bestellen
Betula pendula (Ruwe berk)
| Bloei: 4-5 | Hoogte: 15-30 m | Zon: zh | Bodem: ook droog, arm en zuur | ook als hakhout te beheren
Na de ijstijden behoren de berken tot de eerste bomen die zich uitbreiden over het nieuwe land. Berken zijn pioniers: ze verspreiden zich snel via hun lichte zaden, groeien snel, zijn lichtminnend, ma...
€1.50 per stuk Bestel
Betula pubescens Zachte berk bestellen
Betula pubescens (Zachte berk)
| Bloei: 4-5 | Hoogte: 15-20 m | Zon: zh | Bodem: n.droog-nat, zuur, n.rijk
Na de ijstijden behoren de berken tot de eerste bomen die zich uitbreiden over het nieuwe land. Berken zijn pioniers: ze verspreiden zich snel via hun lichte zaden, groeien snel, zijn lichtminnend, ma...
€1.50 per stuk Bestel
Carpinus betulus Haagbeuk bestellen
Carpinus betulus (Haagbeuk)
| Bloei: 4-5 | Hoogte: 18-25 m | Zon: zh | Bodem: n. te droog, n te arm, o. | geschikt voor hagen
Inheems, heeft als een van de laatste soorten enkele duizenden jaren geleden ons land weten te bereiken. Natuurlijke verspreiding: omgeving van beek- en rivierdalen in het zuiden en oosten van ons lan...
€1.50 per stuk Bestel
Castanea sativa Tamme kastanje bestellen
Castanea sativa (Tamme kastanje)
| Bloei: 6-7 | Hoogte: 20-30 m | Zon: zh | Bodem: doorl. ook droger, niet arm | ook als hakhout
Niet inheems, afkomstig uit West Azie en rond Middellandse Zee. Waarschijnlijk door de Romeinen meegebracht. De opvallende hangende mannelijke bloemen verspreiden in de zomer een zoet weeige geur die ...
Momenteel niet leverbaar
Clematis vitalba Bosrank bestellen
Clematis vitalba (Bosrank)
| Bloei: 6-8 | Hoogte: 5-9 m | Zon: zh | Bodem: kalkhoudend
Inheems, bereikt in Nederland zijn noordgrens. In ons land globaal in het oostelijk rivierengebied en de kalkrijke duinen. Groeit in bosranden, struwelen en hagen, ook bodembedekkend. Vanwege zijn gr...
€4.5 per stuk Bestel
Cornus mas Gele kornoelje bestellen
Cornus mas (Gele kornoelje)
Kleur: geel | Bloei: 2-3 | Hoogte: 4-6 m | Zon: zh | Bodem: n.te droog, n.te zuur | geschikt voor hagen
Gele kornoelje bereikt in Z. Limburg het uiterste noorden van z'n natuurlijke areaal. Het is zelfs de vraag of hij zich in Zuid Limburg zonder menselijke tussenkomst heeft gevestigd. De heldergele bl...
€1.50 per stuk Bestel
Cornus sanguinea Rode kornoelje bestellen
Cornus sanguinea (Rode kornoelje)
| Hoogte: 3-5 | Zon: zhs | Bodem: n.te droog | geschikt voor hagen
Inheems, vooral langs oostelijke en zuidelijke rivieren.Verdraag veel schaduw en kan tot kleine boom worden gesnoeid. Rode kornoelje heeft veel wortelopslag. Bladeren verkleuren in herfst dieprood. De...
€1.50 per stuk Bestel
Corylus avellana Hazelaar bestellen
Corylus avellana (Hazelaar)
| Bloei: 1-3 | Hoogte: 4-6 m | Zon: zhs | Bodem: niet te arm, n. te zuur | geschikt voor hagen en hakhoutbeheer
Inheems, hij komt al voor in de eerste bossen die zich na de laatste ijstijd ontwikkelen. In ons land is hij in het het westen twijfelachtig autochtoon. Hij is daar veel aangeplant en verjongt zich d...
€2.00 per stuk Bestel
Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn bestellen
Crataegus laevigata (Tweestijlige meidoorn)
Kleur: crème | Bloei: 5-6 | Hoogte: 3-5 m | Zon: zhs | Bodem: niet te droog, ook hagen | strakke haag, losse haag, vlechthaag
Inheems,in Nederland voornamelijk in de oostelijke helft. Verspreidingsgebied beperkt tot West-Europa en het westen van Midden-Europa. De Tweestijlige meidoorn groeit meer in bossen dan de Eenstijlige...
€1.50 per stuk Bestel
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn bestellen
Crataegus monogyna (Eenstijlige meidoorn)
Kleur: crème | Hoogte: 2-6 m | Zon: zhs | Bodem: o.droog en arm, o.hagen
Inheems,in Nederland de meest algemene meidoorn, ook veel aangeplant en verwilderd, verdraagt zeewind. De eenstijlige meidoorn verdraagt wat meer droogte maar minder schaduw dan de tweestijlige. Groe...
€1.50 per stuk Bestel
Cytisus scoparius Brem bestellen
Cytisus scoparius (Brem)
Kleur: geel | Bloei: 5-6 | Hoogte: 60-200 | Zon: z | Bodem: doorlatend, droog, zuur
€4.50 per stuk Bestel
Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts bestellen
Euonymus europaeus (Wilde kardinaalsmuts)
| Bloei: 5-6 | Hoogte: 2-6 m | Zon: zhs | Bodem: o.droog en arm, kalkh. | geschikt voor hagen
Inheems, kwam 1000 v. Chr. al veel voor in het Nederlandse kustgebied. Nu in kalkhoudende duinen en omgeving van rivier- en beekdalen in het Oosten van ons land. In duinstruweel,heggen, bosranden en l...
€1.50 per stuk Bestel
Fagus sylvatica Beuk bestellen
Fagus sylvatica (Beuk)
| Bloei: 4-5 | Hoogte: 20-30 m | Zon: zh | Bodem: ook droger, humeus, niet te nat | geschikt voor hagen
De beuk heeft zich pas rond 2000 v.chr. in onze regionen gevestigd. Hij bereikt hier het noorwesten van z'n natuurlijke verspreidingsgebied. Dat loop verder via Zuid-Zweden, Oost-Europa en Zuid-Italie...
€1.50 per stuk Bestel
Fraxinus excelsior Es bestellen
Fraxinus excelsior (Es)
| Bloei: 4-5 | Hoogte: 25-40 m | Zon: zh | Bodem: vochtig-nat, niet arm | hahoutbeheer, knotboom, vlechthaag
Essen komen voor in een groot gedeelte van Europa, van de Middellandse Zee tot Zuid Scandinavië en naar het oosten toe tot ver in Azië. De oudst sporen van essen in ons land gaan terug tot zo'n 7000...
€1.50 per stuk Bestel
Hippophae rhamnoides rhamnoides Duindoorn bestellen
Hippophae rhamnoides rhamnoides (Duindoorn)
Kleur: groenachtig, vrucht oranj | Bloei: 4-5 | Hoogte: 1-4 m | Zon: zh | Bodem: droog-vochtig, arm, kalkhoudend | ook in hagen
De duindoorn komt in Europa verspreid voor langs de kusten van Bretagne tot Noord-Noorwegen en op rivierduinen. In ons land komt hij al meer dan 5000 jaar voor. Door stuifmeelonderzoek is vastgesteld...
Momenteel niet leverbaar
Ilex aquifolium Hulst bestellen
Ilex aquifolium (Hulst)
Kleur: vrucht rood | Bloei: 5-6 | Hoogte: 5-10 m | Zon: zhs | Bodem: n.te droog, ook zuur, ook armer | geschikt voor hagen
Hulst groeit in Europa alleen in het westen en zuiden. In ons land komt hij vanaf 6000 v. Chr voor. Het is de enige inheemse wintergroene loofboom en hij is enigszins vorstgevoelig.
Hulst is tweeh...
€4.00 per stuk Bestel
Juglans regia Okkernoot/Walnoot bestellen
Juglans regia (Okkernoot/Walnoot)
| Hoogte: 15-30 m | Zon: zh | Bodem: kalkhoudend, niet te droog
De okkernoot, of walnoot is een niet autochtone soort. Hij stamt oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa en Midden-Azië. Werd al in de Middeleeuwen aangeplant en is verspreid door het land ingeburgerd....
€4.50 per stuk Bestel
Juniperus communis Jeneverbes bestellen
Juniperus communis (Jeneverbes)
Kleur: blauwe bes | Bloei: 4-5 | Hoogte: 3-10 m | Zon: zh | Bodem: voedselarm zand en leem | in 2l pot 60-100
De jeneverbes komt voor in koude en gematigde streken van bijna het hele noordelijk halfrond. In ons land is in grondlagen van 15.000 jaar oud al stuifmeel van de jeneverbes gevonden. Het is een licht...
€17.50 per stuk Bestel
Ligustrum vulgare Wilde liguster bestellen
Ligustrum vulgare (Wilde liguster)
Kleur: wit, zwarte bessen | Bloei: 6-7 | Hoogte: 2-5 m | Zon: zhs | Bodem: o.droog, kalkhoudend | geschikt voor hagen, halfwintergroen
Inheems verspreidingsgebied is met name Zuid-Limburg en de kalkhoudende duinen. Al eeuwenlang in gebruik als haagbeplanting. Hoewel het een lichtminnende struik is verdraagt hij behoorlijk veel schadu...
€2.00 per stuk Bestel
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie bestellen
Lonicera periclymenum (Wilde kamperfoelie)
Kleur: geel/rood | Bloei: 6-10 | Hoogte: 3-6 m | Zon: zhs | Bodem: o. droger-nat | ook bodembedekker
Wilde kamperfoelie komt in vrijwel heel Europa algemeen voor. Hij is niet kieskeurig qua groeiplaats, maar komt vaker voor op lichtere humeuze bodems. Groeit in struwelen in de zon, bosranden en ijler...
€4.50 per stuk Bestel
Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie bestellen
Lonicera xylosteum (Rode kamperfoelie)
Kleur: crème, vrucht rood | Bloei: 5-6 | Hoogte: 1-2 m | Zon: hs | Bodem: kalkhoudend
Rode kamperfoelie groeit in een groot gedeelte van Europa. Het is een zeldzaam voorkomende struik en hij groeit alleen op kalkhoudende bodems. In Nederland komt hij van nature alleen in Zuid-Limburg v...
€2.50 per stuk Bestel
Malus sylvestris  Wilde appel bestellen
Malus sylvestris ( Wilde appel)
Kleur: wit-roze | Bloei: 4-5 | Hoogte: 5-12 m | Zon: zh | Bodem: ook droger
De oudste sporen van deze inheemse soort dateren uit ca 1000 v. Chr. Kruisingen met wilde appelsoorten uit Azië hebben waarschijnlijk geleid tot onze cultuurappels. De wilde appel heeft gedoornde ta...
Momenteel niet leverbaar
Mespilus germanica Mispel bestellen
Mespilus germanica (Mispel)
Kleur: wit | Bloei: 4-5 | Hoogte: 3-6 m | Zon: zh | Bodem: niet te droog, ook arm | in 2 l pot
De nu vrij zeldzame mispel is niet oorspronkelijk inheems. Hij stamt uit een gebied rondom Zwarte- en Kaspische Zee en is door de Romeinen naar ons land gebracht. Hij komt al sinds de middeleeuwen ve...
Momenteel niet leverbaar
Myrica gale Wilde gagel bestellen
Myrica gale (Wilde gagel)
| Bloei: 4-5 | Hoogte: 1-2 m | Zon: zh | Bodem: vochtig-nat, arm, zuur | geschikt voor hagen
Gagel is al meer dan 3000 jaar een inheemse struik van zure moerassen en vennen. Door ontginning van heide is gagel behoorlijk achteruitgegaan, maar plaatselijk is ze nog wel algemeen. De éénslach...
€3.- per stuk Bestel
Pinus sylvestris Grove den bestellen
Pinus sylvestris (Grove den)
| Bloei: 5-6 | Hoogte: 10-40 m | Zon: zh | Bodem: o.droog en arm
Op het einde van het laatste glaciaal was de grove den een van de eerste bomen die het zich terugtrekkende landijs volgde. In het atlanticum (tot 3600 v. Chr.) met temperaturen die hoger waren dan teg...
€2.50 per stuk Bestel
Populus nigra Zwarte populier bestellen
Populus nigra (Zwarte populier)
| Hoogte: 15-25 m | Zon: zh | Bodem: vochtig, voedselrijk
De zwarte populier is een kenmerkende soort voor de ooibossen langs de grote rivieren. Door ontginning van de uiterwaarden en het op grote schaal aanplanten van de Canadese populier is de zwarte popul...
€4.00 per stuk Bestel
Prunus avium Zoete kers bestellen
Prunus avium (Zoete kers)
Kleur: wit | Bloei: 4-5 | Hoogte: 15-20 m | Zon: zh | Bodem: niet te droog
De zoete kers, of Limburgse boskriek, is inheems, maar pas met zekerheid aangetoond vanaf de Romeinse tijd. In ons omringende landen zijn pitten van zoete kers gevonden welke zijn gedateerd vanaf enke...
€1.50 per stuk Bestel
Prunus padus Gewone vogelkers bestellen
Prunus padus (Gewone vogelkers)
| Bloei: 4-5 | Hoogte: 7-15 m | Zon: zhs | Bodem: niet te droog-nat
Prunus padus is een algemene soort in een groot deel van Europa en Azië. In ons land is slechts één prehistorische vondst bekend uit ongeveer 5000 v.Chr. De gewone vogelkers, groeit meestal op voc...
€1.50 per stuk Bestel
Prunus spinosa Sleedoorn bestellen
Prunus spinosa (Sleedoorn)
Kleur: wit | Bloei: 3-4 | Hoogte: 2-7 | Zon: zh | Bodem: n. te arm, n. te droog | ook in hagen
Deze middelgrote struik, of kleine boom heeft zich in onze streken waarschijnlijk niet zo lang na de laatste ijstijd gevestigd. In ons land zijn pitten gevonden die gedateerd zijn omstreeks 5000 v.C...
€1.50 per stuk Bestel
Pyrus pyraster Wilde peer bestellen
Pyrus pyraster (Wilde peer)
Kleur: wit | Bloei: 4-5 | Hoogte: 12-18 m | Zon: zh | Bodem: ook droger en armer
Het voorkomen van wilde peren in ons land is aangetoond door de vondst van de pit van een wilde peer gedateerd rond 3500 v. Chr. Hoewel verspeid voorkomend over vrijwel heel Europa is de wilde peer hi...
€3.00 per stuk Bestel
Quercus petraea Wintereik bestellen
Quercus petraea (Wintereik)
| Hoogte: 10-30 m | Zon: zh | Bodem: o. droog en arm
Winter- en zomereik zijn inheems. De oudste sporen van stuifmeel en eikels zijn 9000-10000 jaar oud, maar niet goed tot op de soort te determineren. De wintereik heeft gesteeld blad, symmetrisch gelo...
€2.00 per stuk Bestel
Quercus robur Zomereik bestellen
Quercus robur (Zomereik)
| Hoogte: 5-30 m | Zon: zh | Bodem: ook droog en arm | ook te beheren als hakhout
Zomer- en wintereik zijn inheems. De oudste sporen van stuifmeel en eikels zijn 9000-10000 jaar oud, maar niet goed tot op de soort te determineren. De wintereik heeft gesteeld blad, symmetrisch gelo...
€2.00 per stuk Bestel
Rhamnus catharctica Wegedoorn bestellen
Rhamnus catharctica (Wegedoorn)
Kleur: geelgroen | Bloei: 5-6 | Hoogte: 2-5 m | Zon: zhs | Bodem: o. droog, liefst kalkhoudend, rijk | geschikt voor hagen
Het geslacht Rhamnus (Vuilboom) wordt in ons land vertegenwoordigd door 2 soorten: Rhamnus catharctica (wegedoorn) en Rhamnus frangula (sporkehout). De vrij zeldzame, tweehuizige R. catharctica groeit...
€1.50 per stuk Bestel
Rhamnus frangula Sporkehout bestellen
Rhamnus frangula (Sporkehout)
Kleur: lichtgroen | Bloei: 5-9 | Hoogte: 2-4 m | Zon: zhs | Bodem: liefst vochtig en zuur, ook arm en droger | geschikt voor hagen
Het geslacht Rhamnus (Vuilboom) wordt in ons land vertegenwoordigd door 2 soorten: Rhamnus catharctica (wegedoorn) en Rhamnus frangula (sporkehout). De vrij zeldzame, tweehuizige R. catharctica groeit...
€1.50 per stuk Bestel
Ribes nigrum Zwarte bes bestellen
Ribes nigrum (Zwarte bes)
Kleur: roodachtig | Bloei: 4-5 | Hoogte: 0.5-1.5 m | Zon: zh | Bodem: n. te droog | geschikt voor hagen
De zwarte bes komt van nature voor in een groot deel van Europa en Azië. In Nederland komt hij verspreid voor op vochtige plaatsen, m.u.v. het noordwesten. Oudste stuifmeelvondsten van Ribes hebben e...
€2.50 per stuk Bestel
Ribes rubrum Bosaalbes bestellen
Ribes rubrum (Bosaalbes)
Kleur: geelgroen | Bloei: 4-5 | Hoogte: 0.5-1.5 m | Zon: zh | Bodem: niet te droog | geschikt voor hagen
Inheems. Komt in Europa alleen in het westen voor. In Nederland zeer plaatselijk in de oostelijke helft en Z.Limburg. De bosaalbes is lastig te onderscheiden van de al sinds lang uit tuinen verwilderd...
€2.50 per stuk Bestel
Ribes uva-crispa Kruisbes bestellen
Ribes uva-crispa (Kruisbes)
Kleur: geelgroen | Hoogte: 0.5-1.2 m | Zon: zh | Bodem: o. arm, kalkhoudend | geschikt voor hagen
De kruisbes komt net als de zwarte bes voor in een groot deel van Europa en Azië en is eveneens niet zeldzaam binnen zijn verspreidingsgebied, ofschoon wel beperkt tot kalkhoudende bodems. Hij wordt ...
Momenteel niet leverbaar
Robinia pseudoacacia Robinia bestellen
Robinia pseudoacacia (Robinia)
Kleur: wit | Bloei: 6-7 | Hoogte: 12-25 m | Zon: zh | Bodem: o. arm en droog, n.te zuur
Niet inheems, in de 17e eeuw ingevoerd uit N.Amerika.Redelijk alternatief voor tropisch hardhout. Vooral ondergronds zeer duurzaam. Takken breken in storm gemakkelijk af, dus liefst een beschutte plek...
Momenteel niet leverbaar
Rosa agrestis Kraagroos bestellen
Rosa agrestis (Kraagroos)
Kleur: wit, soms roze | Bloei: 5-6 | Hoogte: 1-2.5 m | Zon: zh | Bodem: ook droger, | geschikt voor losse hagen
De kraagroos behoort tot de egelantierrozen en het blad heeft bij kneuzing de kenmerkende appelgeur. De blaadjes zijn smal en wigvormig, de bloemsteel is vrij lang. De struik wordt vrij hoog. De kra...
€4.00 per stuk Bestel
Rosa arvensis Bosroos bestellen
Rosa arvensis (Bosroos)
Kleur: wit, bottels rood | Bloei: 6-7 | Hoogte: 0.5-2 m | Zon: zhs | Bodem: n. te arm, n. te droog | geschikt voor losse hagen
De bosroos heeft slappe twijgen met kleine stekels. Bij steun kan de struik gemakkelijk 2m hoog worden. Zonder steun vanuit de omgeving blijft het een lage brede struik. De bloemen zijn klein, wit met...
€4.00 per stuk Bestel
Rosa balsamica (=R. tomentella=R.obtusifolia) Beklierde heggenroos bestellen
Rosa balsamica (=R. tomentella=R.obtusifolia) (Beklierde heggenroos)
Kleur: wit-roze | Bloei: 6-7 | Hoogte: 1-2.5 m | Zon: zh | Bodem: niet te arm
De beklierde heggenroos behoort tot de hondsrozen, heeft vaak witte bloemen en het blad is (sterk) beklierd. Blaadjes zijn meervoudig gezaagd en behaard. Het verspreidingdgebied strekt zich in Europa...
€4.00 per stuk Bestel
Rosa canina Hondsroos bestellen
Rosa canina (Hondsroos)
Kleur: wit-roze | Bloei: 6-7 | Hoogte: 1-3 m | Zon: zh | Bodem: ook droog, niet te arm | geschikt voor losse hagen
Rosa canina is de meest algemene van de grotere groep van de hondsrozen. Het verspreidingsgebied is groot: geheel Europa, West-Azië en Noor-Afrika. In Nederland is de hondsroos redelijk algemeen en ...
€1.50 per stuk Bestel
Rosa columnifera (=R.henkeri-schulzei Wissemann) Schijnegelantier (Egelantiergroep) bestellen
Rosa columnifera (=R.henkeri-schulzei Wissemann) (Schijnegelantier (Egelantiergroep))
Kleur: roze-wit | Bloei: 6-8 | Hoogte: 1-2 m | Zon: zh | Bodem: o. droog, liefst kalkhoudend | geschikt voor losse hagen
R. columnifera behoort tot de egelantiergroep. Alle rozen van deze groep hebben de kenmerkende appelgeur bij kneuzing van het blad en een combinatie van stevige gebogen stekels en rechte priemvormige ...
€4.00 per stuk Bestel
Rosa corymbifera (=R. dumetorum) Heggenroos (Hondsrozengroep) bestellen
Rosa corymbifera (=R. dumetorum) (Heggenroos (Hondsrozengroep))
Kleur: roze-wit | Bloei: 6-7 | Hoogte: 1-3 m | Zon: zh | Bodem: ook droog, niet te arm | geschikt voor losse hagen
De heggenroos behoort tot de hondsrozengroep die gekenmerkt wordt door haakvormige stekels. De heggenroos heeft enkelvoudig gezaagde, behaarde en onbeklierde blaadjes. De struiken hebben weinig uitlo...
€2.00 per stuk Bestel
Rosa dumalis =R.vosagiaca Kale struweelroos bestellen
Rosa dumalis =R.vosagiaca (Kale struweelroos)
Kleur: meest dieproze | Bloei: 6-7 | Hoogte: 1-2.5 m | Zon: zh | Bodem: niet te arm, ook droog | geschikt voor losse hagen
De kale struweelroos lijkt op de hondsroos en behoort tot dezelfde groep. De bloemen van de kale struweelroos zijn donkerder van kleur en geven grotere bottels dan de hondsroos. De struiken zijn rech...
Momenteel niet leverbaar
Rosa micrantha Kleinbloemige roos bestellen
Rosa micrantha (Kleinbloemige roos)
Kleur: lichtroze | Bloei: 6-7 | Hoogte: 1-3 m | Zon: zh | Bodem: droog-vochtig, ook arm | geschikt voor losse hagen
Rosa micrantha behoort tot de egelantierrozen. Het blad ruikt na kneuzing naar appels. R. micrantha kan uitgroeien tot een vrij hoge struik. De bloemen zijn lichter van tint en de bloemstelen zijn kor...
Momenteel niet leverbaar
Rosa pimpinellifolia  =R.spinosissima, Duinroos bestellen
Rosa pimpinellifolia ( =R.spinosissima, Duinroos)
Kleur: crème-wit | Bloei: 5-6 | Hoogte: 0.1-1.5 m | Zon: zh | Bodem: ook droog en arm | geschikt voor vakbeplanting
Het duinroosje heeft heerlijk geurende vrij grote bloemen. Kenmerkend zijn verder de met vele fijne stekels bezette takken en de zwarte bottels. De lage struiken vormen vele- en snel groeiende uitlope...
€1.50 per stuk Bestel
Rosa rubiginosa Egelantier bestellen
Rosa rubiginosa (Egelantier)
Kleur: dieproze | Bloei: 6-8 | Hoogte: 0.5-2.5 m | Zon: zh | Bodem: ook droog en arm, liefst kalhoudend, ook hagen | geschikt voor losse hagen
De egelantier is de naamdrager van de grotere groep rozen waartoe hij wordt gerekend. Alle egelantierrozen hebben blaadjes met de typische appelgeur en een combinatie van haakvormige en dunne rechte s...
€2.00 per stuk Bestel
Rosa rugosa Rimpelroos, Bottelroos bestellen
Rosa rugosa (Rimpelroos, Bottelroos)
Kleur: wit-roze-roodachtig | Bloei: 6-7 | Hoogte: 1-2.5 | Zon: zh | Bodem: ook droog | geschikt voor losse hagen
Deze roos is rond 1800 ingevoerd uit oost-Azië en is dus niet autochtoon. Hij is aangeplant en ook verwilderd uit tuinen. Ingeburgerd met name in de duinen. Hij heeft grote lekker ruikende bloemen di...
€2.50 per stuk Bestel
Rosa sherardii Berijpte viltroos bestellen
Rosa sherardii (Berijpte viltroos)
Kleur: dieproze | Bloei: 6-7 | Hoogte: 0.5-1 m | Zon: zh | Bodem: droog-vochtig | ook in losse hagen
Viltrozen hebben een viltig en beklierd blad. Bij kneuzing komt er een harsachtige geur vrij. De stekels zijn weinig gebogen. Rosa sherardii is een vrij lage struik met dieproze bloemen.
Momenteel niet leverbaar
Rosa tomentosa =R.villosa) Viltroos bestellen
Rosa tomentosa =R.villosa) (Viltroos)
Kleur: wit-lichtroze | Bloei: 6-7 | Hoogte: 1-2.5 m | Zon: zh | Bodem: ook droog
R. villosa is een flinke struik met gebogen takken waarop enigszins gebogen vrij dunne stekels. Het blad is grijsgroen en behaard met aan de onderkant naar hars geurende klieren. De bottels zijn bez...
€4.- per stuk Bestel
Rubus idaeus Framboos bestellen
Rubus idaeus (Framboos)
Kleur: wit | Bloei: 5-7 | Hoogte: 0.5-1.5 m | Zon: zh | Bodem: niet te droog, niet te arm | geschikt voor losse hagen
De framboos behoort tot de enorm grote groep van de bramen. De stekels van de framboos zijn veel minder prominent dan bij de andere wilde bramen. Kenmerkend zijn de aan de onderzijde witviltige blader...
Momenteel niet leverbaar
Rubus ulmifolius (=R. inermis) Koebraam bestellen
Rubus ulmifolius (=R. inermis) (Koebraam)
Kleur: dieproze | Bloei: 5-7 | Hoogte: 1-2 m | Zon: zh | Bodem: niet te droog, niet te arm | geschikt voor losse hagen
De koebraam heeft in Zuid-Nederland de noordgrens van z'n verspreidingsgebied. In ons land komen honderden soorten bramen voor en vele hybriden. De determinatie is een vakgebied waar maar enkele desk...
Momenteel niet leverbaar
Salix alba Schietwilg bestellen
Salix alba (Schietwilg)
| Bloei: 4-5 | Hoogte: 10-20 m | Zon: zh | Bodem: vochtig-nat, niet te arm
Verspreiding van de schietwilg is heel Europa en West-Azië, behalve het uiterste noorden. In Nederland komt hij van nature voor in het rivierengebied, maar is daar als boomvorm vrijwel. verdwenen. Ve...
€1.50 per stuk Bestel
Salix caprea Boswilg bestellen
Salix caprea (Boswilg)
| Bloei: 3-4 | Hoogte: 6-9 m | Zon: zh | Bodem: ook droger
De boswilg komt voor in vrijwel heel Europa en Azië. In ons land is hij zeer algemeen. Salix caprea is meestal een grote struik, maar kan gemakkelijk tot een kleine boom worden gesnoeid. De boswilg...
€1.50 per stuk Bestel
Salix purpurea Bittere wilg bestellen
Salix purpurea (Bittere wilg)
| Hoogte: 2-5 m | Zon: zh | Bodem: vochtig-nat, o. droger
De Bittere wilg is een redelijk grote struik, vrij gemakkelijk te herkennen aan het blad dat de grootste breedte boven het midden heeft, bitter smaakt en bij drogen spoedig zwart wordt. Het areaal va...
€1.50 per stuk Bestel
Salix repens Kruipwilg bestellen
Salix repens (Kruipwilg)
| Bloei: 4-5 | Hoogte: 15-100 | Zon: zh | Bodem: arme grond, droog tot nat
Een struikachtige wilg met zeer variabele bladvorm van bijna rond,tot langwerpig en van bijna kaal tot aan beide zijden zilverachtig behaard. De struik heeft deels kruipende twijgen. Op arme, droge ...
€1,50 per stuk Bestel
Salix viminalis Katwilg bestellen
Salix viminalis (Katwilg)
| Bloei: 3-4 | Hoogte: 2-6 m | Zon: zh | Bodem: vochtig, nat
Waarschijnlijk komt de katwilg van nature voor van Oost- en Zuid-Europa tot in Japan. Mogelijk hebben de Romeinen de plant bij ons ingevoerd. Het meest kenmerkende aan de katwilg is zijn zeer lange ...
€1.50 per stuk Bestel
Sambucus nigra Gewone vlier bestellen
Sambucus nigra (Gewone vlier)
Kleur: crème | Bloei: 6-7 | Hoogte: 2-6 m | Zon: zhs | Bodem: ook droog, ook arm, ook hagen | geschikt voor losse hagen
Verspreiding: Europa en West-Azië. In Nederland is hij zeer algemeen. De oudste vondsten van vlierpitten zijn van zo'n 7000 jaar geleden. De gewone vlier is een cultuurvolger die zich thuis voelt in...
€1.50 per stuk Bestel
Sambucus racemosa Trosvlier bestellen
Sambucus racemosa (Trosvlier)
Kleur: crème | Bloei: 4-5 | Hoogte: 3-6 m | Zon: zhs | Bodem: o. droog en zuur, ook hagen | autochtoon, neofyt
De oorspronkelijke groeigebieden van de trosvlier zijn de bergen van Midden-en Zuid-Europa. Pas in de vorige eeuw heeft de trosvlier op eigen kracht ons land bereikt. Aanvankelijk is hij te vinden in ...
€1.50 per stuk Bestel
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes bestellen
Sorbus aucuparia (Wilde lijsterbes)
Kleur: crème | Bloei: 5-6 | Hoogte: 6-15 m | Zon: zhs | Bodem: nat- vrij droog, o.arm, ook zuur | ook als hakhout en in hagen
Op het noordelijke halfrond komen honderden soorten van het geslacht Sorbus voor. In Nederlandtelt dit geslacht dat behoort tot de rozenfamilie slechts één soort: Sorbus aucuparia. Sorbus aucuparia ...
€1..50 per stuk Bestel
Taxus baccata Taxus, venijnboom bestellen
Taxus baccata (Taxus, venijnboom)
| Bloei: 3-5 | Hoogte: 6-18 | Zon: zhs | Bodem: niet te droog, humeus | wintergroen, haagplant
Taxus baccata komt voor in Noord-Afrika, West-Azië en Europa met uitzondering van Noord-Scandinavië, vooral in bergachtige streken. In ons land is hij waarschijnlijk alleen autochtoon in de beekdalb...
€5.50 per stuk Bestel
Tilia cordata Winterlinde bestellen
Tilia cordata (Winterlinde)
Kleur: crème | Bloei: 6-7 | Hoogte: 20-35 m | Zon: zhs | Bodem: niet te arm, kalkhoudend
Voorkomen: vrijwel heel Europa en West-Azië. In ons land is de winterlinde niet zo algemeen. Hij komt verspreid voor langs onze oost- en zuidgrens en dan vooral in houtwallen waarin hij beheerd is al...
€2.00 per stuk Bestel
Ulex europaeus Gaspeldoorn bestellen
Ulex europaeus (Gaspeldoorn)
Kleur: geel | Bloei: 3-5 | Hoogte: 60-200 | Zon: zh | Bodem: ook droog en arm
Deze stekelige heester bloeit soms al in de winter. Het is een inheemse plant van drogere, matig voedselarme gronden. Vanwege de scherpe stekels ook als veekering gebruikt. Ze is wintergroen en goed ...
Momenteel niet leverbaar
Ulmus laevis Fladderiep bestellen
Ulmus laevis (Fladderiep)
| Bloei: 3-4 | Hoogte: 15-35 m | Zon: zh | Bodem: vochtig, niet arm, ook hagen
Het natuurlijke areaal van fladderiep is West-Azië en met name de gematigde streken van Europa. Nederland ligt op de noorwestelijke rand van het verspreidingsgebied. Het is een behoorlijk zeldzame so...
€2.00 per stuk Bestel
Viburnum lantana Wollige sneeuwbal bestellen
Viburnum lantana (Wollige sneeuwbal)
Kleur: crème | Bloei: 5-6 | Hoogte: 1-3 m | Zon: zh | Bodem: (ook) droog, kalkhoudend | ook in (gemengde) losse hagen
De wollige sneeuwbal heeft zijn areaal in Noord-Afrika, West-Azië en Midden- en Zuid-Europa. In Zuid-Limburg bereikt hij zijn noordgrens. Het is een struik van kalkhellingen,in ons land is hij zeer z...
Momenteel niet leverbaar
Viburnum opulus Gelderse roos bestellen
Viburnum opulus (Gelderse roos)
Kleur: crème | Hoogte: 2-5 m | Zon: zhs | Bodem: niet te arm, niet te droog | ook in losse hagen
In vrijwel heel Europa, West- en Noord-Azië en Noord-Afrika groeit de gelderse roos van nature. In ons land is hij algemeen en ontbreekt alleen op arme zand- en veengronden.Oudste vondsten dateren al...
€1.50 per stuk Bestel
Terug naar boven

(c) De Keltenhof Wijksestraat 25 6617 BX Bergharen Tel: 0487-532176 / 06-30512016 info@dekeltenhof.nl